Procesmanager

“Sturen is het op basis van indicatoren voorkomen dat er iets mis gaat en niet het herstellen van wat er reeds misgegaan is. Dat laatste is correctie en had voorkomen kunnen worden.”

Als procesmanager stuur ik op het resultaat dat het proces voortbrengt. Het eindresultaat moet aan de wensen en eisen van de (interne of externe) klant voldoen. Afwijkingen daarvan dienen voortijdig te worden gesignaleerd, verholpen en liefst (helemaal) voorkomen.

Ik zorg ervoor dat de kwaliteit en doorlooptijd in het proces gemeten worden op die plekken waar deze daadwerkelijk bijgestuurd kunnen worden. Dit vereist een ‘meetlat’; een norm waartegen de meetresultaten afgezet kunnen worden. Het aanbrengen van die normen is noodzakelijk op het laagste niveau in het proces. Dit is het niveau waarop informatie of materialen tussen procesactoren worden uitgewisseld.

Alle metingen rapporteren als stuurinformatie levert een enorm vol dashboard op. Het onderscheid tussen wat belangrijk is en wat niet vervaagt. Hierdoor kunnen belangrijke signalen over het hoofd worden gezien. Rapportages bevatten vaak ‘volgende’ prestatie-indicatoren. Dit is historische informatie voor evaluaties achteraf, maar dragen niet bij aan het tijdig bijsturen in het proces. Ik hanteer graag ‘management by exception’. Geen ‘groene’ signalen voor alles wat goed gaat. Ik zorg ervoor dat vooral ‘leidende’ prestatie-indicatoren die ‘real-time’ plaatsvinden zichtbaar zijn in een dashboard. Doordat er alleen signalen ontsloten wordt die afwijken van de vastgestelde normen, valt dit direct op. Zo gaat de aandacht naar de juiste prioriteiten. Er kan tijdens het proces nog worden bijgestuurd, zodat de beloofde kwaliteit en doorlooptijd richting de klant waargemaakt kunnen worden.