Procesarchitect

“Modulaire en herbruikbare processen leveren heldere structuur en inzicht in afhankelijkheden. Deze leiden tot betere beslissingen.”

Processen kunnen als kettingen aan elkaar geregen worden. Er zijn ketens waarin bepaalde stappen meerdere keren plaatsvinden, maar ook verschillende ketens die allemaal eenzelfde stap uitvoeren. Als procesarchitect breng ik structuur aan in zo’n keten en maak inzichtelijk wat voor een bepaald proces uniek is en wat er vanuit een ander proces hergebruikt kan worden.

Deze unieke en herbruikbare processtappen breng ik zoveel mogelijk terug tot standaard bouwblokken. Dit is nodig om dubbele inrichting en beheer te voorkomen, maar ook om sneller en efficiënter processen te creëren. Processen hoeven nog slechts geconfigureerd worden met standaard modules. Bovendien is makkelijker en sneller vast te stellen welke eisen er aan ondersteunende ICT-systemen gesteld moeten worden, zodat ook daar dubbelingen voorkomen worden.