Over Procesdokter

Na mijn studies werktuigbouwkunde en technische bedrijfskunde ben ik in de ICT gaan werken. Daar viel het mij op dat de aandacht (naar mijn mening) te snel uitgaat naar het ICT-systeem. Het doel, ondersteunen van een proces, wordt vaak vergeten. De tool lijkt vaak het doel. Vaak blijkt er daarna alsnog behoefte aan betere processen te zijn. Maar als er inmiddels een tool is aangeschaft, wordt de procesinrichting gedwongen de mogelijkheden en beperkingen van dat specifieke systeem te volgen. Zo komt het regelmatig voor dat het systeem keurig de beschreven processen volgt, maar dat het proces zelf niet werkt. Ik ben ervan overtuigd dat ICT-systemen beter de processen als uitgangspunt kunnen nemen, dan andersom.

Om processen en systemen beter op elkaar af te stemmen, heb ik mij gespecialiseerd in het verbeteren van processen: het verhelderen en verbeteren van onderlinge samenwerking en het zo veel mogelijk elimineren van verspilling. Hierdoor sluit de inrichting van de ICT-systemen beter aan op het proces en worden de kwaliteit, doorlooptijd en productiekosten van geleverde producten of diensten verbeterd.

Graag deel ik mijn enthousiasme voor procesverbetering met de mensen die in het proces werkzaam zijn. Het geeft mij veel energie om hen te inspireren hun eigen proces te verbeteren en zo
een positieve verandering in hun organisatie teweeg te brengen.