Procesconsultant

“De enige duurzame verandering is continu verbeteren.”

Als procesconsultant geef ik advies over samenwerken binnen uw organisatie en tussen ketenpartijen ten behoeve van uw klant. Samenwerking tussen mensen en systemen is vaak complex. Veel mensen weten precies wat ze zelf doen. Maar ze weten vaak niet hoe hun werkresultaat effect heeft op het werk van anderen in de keten. Ook wordt er wel geklaagd over collega’s in de keten, zonder precies te weten waarom iets niet goed gaat of te laat komt. Niet altijd is de samenhang in de keten duidelijk en of het werk bijdraagt aan wat de klant wil. En wie is de klant eigenlijk?

Bij het verbeteren van een proces staat de klant altijd centraal. Belangrijke vragen daarbij zijn: Waarom doen we dit? Wie wil het hebben en wat wil hij of zij ermee doen? En wanneer is de klant tevreden?

Het verbeteren van processen kan en wil ik niet alleen doen. Het hierin betrekken van de mensen die het proces uitvoeren is essentieel. Ik begin met het creëren van bewustwording bij alle betrokkenen. Dit doe ik door de huidige situatie in kaart te brengen door middel van interviews en workshops met betrokkenen en analyse van reeds bestaande procesdocumentatie. Dit is de basis voor een analyse op basis van feiten. Naast een Lean Six Sigma aanpak behoren analyses van aanwezige procesdata met ‘process mining’ ook tot de mogelijkheden.

Gezamenlijk identificeren we de knelpunten en komen we tot de weg te nemen grondoorzaken. Geen opgelegde veranderingen, maar veranderingen die vóór en dóór de medewerkers zelf zijn bedacht en uitgevoerd. Hiermee ontfermen zij zich over het proces en nemen verantwoordelijkheid voor de verbetering. Vaak levert het ook inspiratie op bij de mensen om daarna zelf verbetermogelijkheden te signaleren en deze gezamenlijk te verbeteren.